ปกสมุดกระดาษมูลช้าง

มูลช้าง
การทำแผ่นกระดาษมูลช้าง