การจับไม้ และการยืนท่าเตรียมพร้อม แบดมินตัน

Last Updated on 25 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

การยืนท่าเตรียมพร้อม
การยืนท่าเตรียมพร้อม ประกอบด้วยการจับแร็กเกตด้วยมือขวา ยืนในลักษณะเอียงลำตัวโดยให้เท้าซ้ายนำหน้า และเท้าขวาอยู่ข้างหลัง และให้ปลายเท้าชี้ไปตามทิศทางที่จะตีลูก สำหรับคนที่จับแร็กเกตด้วยมือซ้ายให้ยืนแบบเดียวกันเพียง แต่สลับเท้า

การยืน ควรยืนด้วยปลายเท้าลำตัวตั้งตรงขึ้น หรือก้มเพียงเล็กน้อยแขนทั้ง 2 ยกขึ้น ให้สมดุลกัน โดยแขนที่จับแร็กเกตต้องชูขึ้นให้หัวของแร็กเกตชี้ไปข้างหน้าให้ทำมุมกับพื้น ประมาณ 45 องศา ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งยกขึ้นถ่วงไว้ให้สมดุลกัน
การจับไม้ตีลูกหน้ามือ “โฟร์แฮนด์” (Forehand)
การจับไม้ตีลูกหน้ามือ อาจจับได้ทั้งมือซ้าย-มือขวา ตามข้างที่ตนถนัด โดยต้องจับให้จับเต็มมือโดยกำมือให้นิ้วทั้งห้าอยู่รอบด้ามไม้ให้ส้นของมืออยู่สุดด้ามของไม้พอดี ซึ่งมีการจับเหมือนจับมีดอีโต้ ส้นของไม้ต้องตั้งฉากกับพื้น และเป็นแนวเดียวกับส้นมือ และแขนจับตามสบาย ไม่ต้องเกร็งไม่ว่าจะตีหน้ามือแนวใด ส้นไม้แบดมินตัน ส้นมือ และแขนต้องอยู่แนวเดียวกันเสมอ ในท่าเตรียมการจับไม้ต้องเป็นมุมฉากกับแขนหรือเกือบได้ฉาก
ทั้งนี้ แบ่งลักษณะการจับไม้ออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. การจับไม้แบบสั้น

การจับไม้แบบสั้น

2. การจับไม้แบบกลาง

การจับไม้แบบกลาง

3. การจับไม้แบบยาว

การจับไม้แบบยาว

การจับไม้ตีลูกหลังมือ (Backhand)
การจับไม้ตีลูกหลังมือ อาจจับได้ทั้งมือซ้าย-มือขวา ตามข้างที่ตนถนัด และมีลักษณะเดียวกับการจับตีลูกหน้ามือ แต่แทนที่จะให้หัวแม่มือกำรอบไม้ กลับตั้งหัวแม่มือจะอยู่สูงกว่านิ้วชี้เล็กน้อยแนบไปกับด้ามไม้
วิธีการจับแบบหลังมือเริ่มด้วยการับแบบหน้ามือ โดยถือแร็กเกตให้ห่างจากตัวไปทางด้านหน้า ในลักษณะนี้หน้าแร็กเกตจะทำมุม 90 องศา กับพื้น ต่อไปให้ผ่อนมือเล็กแล้วเลื่อนด้ามแร็กเกตไปขวามือประมาณ 30 องศา แล้วใช้ด้านหน้าของนิ้วหัวแม่มือกดลงที่ด้ามหรือบังคับที่ด้านหลังของด้ามในขณะตีลูก และถ้าหมุนข้อมือมาทางซ้ายอีกเล็กน้อยก็จะช่วยทำให้แร็กเกตเปิดมากขึ้นอีก ต้องฝึกการเปลี่ยนการจับด้ามจากหน้าเป็นหลังมือให้ชำนาญ เปลี่ยนกลับไปกลับมาให้เป็นอัตโนมัติจึงจะทำให้การตีลูกมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจาก
https://th.wikihow.com/
https://peesukekung.wordpress.com