การหยอดลูกวอลเลย์บอล

Last Updated on 25 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

การหยอดลูกวอลเลย์บอล หมายถึง การเล่นลูกโด่งเบาๆ ด้วยการใช้ปลายนิ้วหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมือแตะส่งบอลเบาๆไปยังพื้นที่ว่างของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ว่างใกล้ตาข่ายภายในพื้นที่เส้น 3 เมตร ซึ่งไม่ใช้ลักษณะการพาบอล ประกอบด้วยการหยอดโดยใช้ปลายนิ้วหรือบริเวณแผ่นฝ่ามือผลักลูกบอล และการหยอดโดยการตบหยอดเบาๆ

ลูกหยอด เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการตบแรง ใช้เมื่อลูกวอลเลย์บอลอยู่ใกล้ตาข่าย การหยอดควรทำท่าตบก่อนจึงเปลี่ยนเป็นการหยอดอย่างรวดเร็ว โดยการเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่อนไปข้างหน้าให้สูงที่สุด อาศัยความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวของนิ้วและข้อมือ ใช้ปลายนิ้วกระทบส่วนหลังของลูก หากหยอดลูกสูงก็ให้กระทบที่ด้านหลังส่วนลางของลูกหยอดลูกข้ามมือคนสกัดกั้นไป

ทักษะการเล่นลูกหยอดนี้ เป็นทักษะที่เล่นได้หลายกรณี ปัจจุบันเป็นทักษะที่นิยมเล่นกันมาก เพราะทำให้ฝ่ายที่ระวังการตบลูกบอลมากเกินไปต้องหลงทางการเล่น ทำให้เสียคะแนนอย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันฝ่ายรุกก็พยายามที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเลือกจุดให้ลูกบอลลงได้ กรณีที่ผู้เล่นฝ่ายรุกพยายามที่จะขึ้นตบลูกบอล แต่ฝ่ายป้องกันขึ้นทำการสกัดกั้นได้ดี แทนที่ผู้ตบลูกบอลจะตีลูกบอลไป กลับเปลี่ยนทักษะจากตบเป็นหยอดลูกบอลข้ามศรีษะผู้สกัดกั้นข้ามไป

การเล่นลูกหยอด เป็นการเล่นลูกโด่งเบาไปยังพื้นที่ว่างของคู่ต่อสู้ โดยการผลักลูกบอลไป แทนการตบลูกบอล ทั้งนี้เพราะการตบนั้นถ้าคู่ต่อสู่บล็อกดีโอกาสที่จะทำคะแนนทำได้ยาก จึงต้องอาศัยลูกหยอดแทน พื้นที่ ที่จะหยอดลูกบอลลงไปได้นั้น พอจะพิจารราได้ 3 ส่วนคือ
1. พื้นที่ตรงๆ ด้านหลังบล็อก
2. พื้นที่บริเวณแถวหน้าที่ว่างๆ อยู่
3. พื้นที่ลึกๆ หรือ มุมคอร์ด

เทคนิคการหยอด
1. การหยอดลูกโดยใช้ปลายนิ้วผลักลูกบอล เป็นการใช้ปลายนิ้วมือผลักลูกบอลให้ข้ามมือผู้สกัดกั้น ลงไปในแดนฝ่ายตรงข้าม ด้านหน้าหรือกลางสนาม
2. การหยอดลูกโดยการตบหยอด เป็นการหยอดโดยผู้เล่นตบลูกบอลเบาๆ ลงในแดนฝ่ายตรงข้าม บริเวณด้านหน้าหรือกลางสนาม

การหยอดที่ได้ผลจะต้องหยอดลูกให้ข้ามตาข่าย และข้ามผู้สกัดกั้นของฝ่ายตรงข้าม พร้อมกับลูกบอลลงไปยังบริเวณเส้นภายในสนามหรือสัมผัสผู้เล่นคู่ต่อสู้ แต่ลูกบอลออกนอกเส้นสนามเล่น