การเซ็ทลูกวอลเลย์บอล

Last Updated on 25 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

การเซ็ทลูกวอลเลย์บอล หมายถึง การส่งลูกด้วยมือในด้านบน ด้วยการใช้นิ้วดีดลูกบอลไปยังจุดหมาย โดยที่ลูกบอลอยู่เหนือหน้าผากเท่านั้น ประกอบด้วยการเซ็ทไปด้านหน้า การเซ็ทไปด้านหลัง และการกระโดดเซ็ท

การเซ็ทลูกที่ได้ผลจะต้องเซ็ทลูกให้อยู่ในระยะ และทิศทางที่เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นลูกต่อได้ตามแบบแผนที่กำหนดไว้ได้

การเซ็ท เป็นการตั้งลูกหรือการนส่งลูกเพื่อนำลูกวอลเลย์บอลไปสู่การรุกของฝ่ายตนเอง ซึ่งเกมของการรุกจะได้ผลดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความแน่นอนของการเซ็ท คนเซ็ทต้องเป็นคนที่เซ็ทได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ จะเซ็ทไปให้ผู้ตบที่ใดก็ได้ในสนาม ซึ่งจะต้องเซ็ทด้วยความประณีต สามารถกะระยะของลูก และจังหวะของผู้ตบที่จะมาเล่นลูกต่อไปให้เหมาะสม

รูปแบบการเซ็ท
การเซ็ทเป็นเทคนิคในการสร้างเกมรุก ซึ่งทีมหนึ่งๆ จะมีมือเซ็ทที่ดีที่สุดเพียง 1 หรือ 2 คน จึงเป็นคนสำคัญในการสร้างเกมรุกหรือเป็นหัวใจของทีมทีเดียว รูปแบบการเซ็ทแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การเซ็ทไปด้านหน้า
การเซ็ทไปด้านหน้า เป็นการเซ็ทที่ง่ายที่สุดและเป็นพื้นฐานของการเซ็ท เท้าแยกห่างประมาณ 1 ช่วงไหล่ ย่อเข่า โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ยกมือทั้งสองขึ้นกางนิ้วออกอยู่ตรงหน้าผากอาศัยแรกส่งจากนิ้วมือ ข้อมือ แขน และขา

2. การเซ็ทไปด้านหลัง
การเซ็ทไปด้านหลัง ทิศทางของลูกวอลเลย์บอลจะไปทางด้านข้างหลัง ต้องเคลื่อนที่ไปยังใต้ลูกวอลเลย์บอล ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ หงายฝ่ามือ เงยหน้าขึ้น เซ็ทลูกวอลเลย์บอลเมื่อลูกวอลเลย์บอลอยู่เหนือศีรษะ

3. การกระโดดเซ็ท
การเซ็ทด้วยการกระโดด สามารถเซ็ทไปด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง เมื่อกระโดดถึงจุดสูงสุดให้เหยียดแขนขึ้นเซ็ทลูกวอลเลย์บอล เนื่องจากเป็นการเซ็ทลูกวอลเลย์บอลขณะลอยตัว จึงต้องอาศัยแรงจากแขนและข้อมือเป็นหลัก

นอกจากนั้น รูปแบบในปัจจุบันยังมีเทคนิคใหม่ที่ถูกประยุกต์ขึ้นมาใช้ร่วมกับเทคนิคเดิมหลายแบบ ได้แก่
1. การเซ็ทสูง
2. การเซ็ทไปข้างหลัง
3. การเซ็ทด้วยวิธีการเล่นลูกสองมือล่าง
4. การเซ็ทแบบ “แจแปนนิสเซ็ท”
5. การเซ็ทต่ำ
6. การกระโดดเซ็ท
7. การกระโดดเซ็ทมือเดียว
8. การเซ็ทหยอด

ระดับการเซ็ท
1. เซ็ทสูง (High Set)
เป็นการเซ็ทให้ผู้เล่นทางปีกขวาและซ้าย ปกติจะเซ็ทสูงประมาณ 4-5 เมตร และตั้งลูกบอลห่างจากตาข่าย 45 – 90 เซนติเมตร
2. เซ็ทเหนือศีรษะ (Overhead Set)
จะเซ็ทขึ้นในแนวดิ่ง เมื่อมือเซ็ทเซ็ทแล้ว จะต้องขยับออกเพื่อให้ผู้ตบเข้าตบได้ ควรระวังไม่เซ็ทลูกบอลลอยโด่งไปข้างหน้าเพราะจะทำให้ผู้ตบหลงทางได้
3. เซ็ทสั้น (Short Set)
เป็นการเซ็ทเหนือตาข่ายอย่างรวดเร็ว ลูกวอลเลย์บอลจะสูงไม่เกิน 1 เมตร เหนือตาข่าย ผู้เซ็ทกับผู้ตบจะต้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
4. เซ็ทพุ่งขนาน (Parallel Set)
เพื่อเป็นการลดเวลาการเคลื่อนที่ของลูกวอลเลย์บอลให้เร็วขึ้น ให้เซ็ทพุ่งไปยังตำแหน่งปีกอย่างรวดเร็ว ลูกวอลเลย์บอลจะสูงเหนือตาข่ายประมาณ 2 ฟุต
5. กระโดดเซ็ท (Jump Set)
การกระโดดตั้งลูกบอลเพื่อให้การตั้งลูกบอลเร็วขึ้นเป็นการเปิดเกมรุกมิให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวหรือทำการป้องกันได้