กินอยู่อย่างพอประมาณ

สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน
ทำมาหากินสร้างรายได้