การยืนตำแหน่งผู้เล่นวอลเลย์บอล และหน้าที่

Last Updated on 25 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ตำแหน่งของผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
ผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องตำแหน่งของผู้เล่น เพื่อเป็นความรู้ประกอบในการเล่นทีม ตำแหน่งของผู้เล่นทั้ง 6 คน ในสนาม มีคุณสมบัติของผู้เล่นตามการหมุนอีกด้วย กล่าวคือ เป็นผู้เล่นแดนหน้า 3 คน และเป็นผู้เล่นแดนหลัง 3 คน ตามที่กติกากำหนด ตำแหน่งผู้เล่น แต่ละคนในสนามประกอบด้วย
• ตำแหน่งที่ 1 เรียกว่า หลังขวา หรือ ตำแหน่งเสิร์ฟหลังขวา
• ตำแหน่งที่ 2 เรียกว่า หน้าขวา
• ตำแหน่งที่ 3 เรียกว่า กลางหน้า
• ตำแหน่งที่ 4 เรียกว่า หน้าซ้าย
• ตำแหน่งที่ 5 เรียกว่า หลังซ้าย
• ตำแหน่งที่ 6 เรียกว่า กลางหลัง

ตำแหน่งผู้เล่น ในการแข่งขันผู้เล่นทุกคนจะต้องเข้าใจตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี เพราะตามกติกาการแข่งขัน ผู้เล่นซึ่งประกอบด้วย 6 ตำแหน่ง จะยืนผิดตำแหน่งกันไม่ได้ โดยกำหนดตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่ 1 คือ ผู้เล่นแดนหลังจะต้องยืนอยู่หลังตำแหน่งที่ 2 และอยู่ข้างขวามือของตำแหน่งที่ 6
ตำแหน่งที่ 2 คือ ผู้เล่นแดนหน้าจะต้องยืนอยู่หน้าตำแหน่งที่ 1 และอยู่ข้างขวามือของตำแหน่งที่ 3
ตำแหน่งที่ 3 คือ ผู้เล่นแดนหน้าจะต้องยืนอยู่หน้าตำแหน่งที่ 6 และอยู่ข้างขวามือของตำแหน่งที่ 4 และอยู่ทางซ้ายมือของตำแหน่งที่ 2
ตำแหน่งที่ 4 คือ ผู้เล่นแดนหน้าจะต้องยืนอยู่หน้าตำแหน่งที่ 5 และอยู่ทางซ้ายมือของตำแหน่งที่ 3
ตำแหน่งที่ 5 คือ ผู้เล่นแดนหลังจะต้องยืนอยู่หลังตำแหน่งที่ 4 และอยู่ทางซ้ายมือของตำแหน่งที่ 6
ตำแหน่งที่ 6 คือ ผู้เล่นแดนหลังจะต้องยืนอยู่หลังตำแหน่งที่ 3 อยู่ทางขวามือของตำแหน่งที่ 5 และอยู่ทางซ้ายมือของตำแหน่งที่ 1

หน้าที่ของผู้เล่นทั้งหกคน
ก่อนที่จะพิจารณารูปแบบของการเล่นทีมผู้ฝึกสอนควรทราบขีดความสามารถของผู้เล่นของตนในแต่ละคนทั้ง 3 อย่าง คือ ความสามารถทางด้านร่างกาย, คุณภาพทางจิตใจ และความสามารถทางด้านเทคนิคการเล่นด้วยทักษะ 8 อย่าง คือ
1.การเสิร์ฟ
2.การรับเสิร์ฟ
3.เซตบอล
4.ตบบอล
5.การสกัดกั้น
6.การตบ
7.การรองบอล
8.การควบคุมบอล

เมื่อเราทราบความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนแล้ว สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือการจัดวางตำแหน่งของผู้เล่นในสนามโดยทั่วไปการจัดตำแหน่งผู้เล่นในสนามจะมีการแบ่งแยกตำแหน่งสำคัญดังนี้
• ตัวตบหลัก (Ace Spikers) ผู้เล่นตำแหน่งนี้เป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการตบบอลที่ดี,มีท่าทางที่ดีแข็งแรง, มีร่างกายที่แข็งแรง, สามารถประสบความสำเร็จในการตบบอลไม่ต่ำกว่า 50% ในนักกีฬาผู้ชายและไม่น้อยกว่า 40% ในนักกีฬาผู้หญิง ในเกมการแข่งขัน
• ตัวตบบอลเร็ว (Quick Spikers) เป็นผู้เล่นที่สามารถตบบอลได้เร็วในบอล A. B. C. D. หรือตบบอลสั้นในการรุกแบบผสมกับตัวเซต
• ตัวเซต (Setter) เป็นผู้เล่นที่สามารถตั้งบอลให้ตัวตบ ตบบอลได้ในทุกตำแหน่งสามารถควบคุมบอลและจังหวะการปล่อยบอลให้ตัวตบได้สามารถปล่อยบอลให้ตบบอลเร็วได้
• ผู้เล่นทุกตำแหน่ง (All round Players) เป็นผู้เล่นที่มีขีดความสามารถในการใช้กลเม็ดเคล็ดลับ (เทคนิค) ในการเล่นได้หลายอย่าง กล่าวคือ การตั้งบอล, การสกัดกั้น, การตบ, การเสิร์ฟ,การรับตบ, การรับเสิร์ฟ
• ผู้เล่นตำแหน่งตรงข้ามกับตัวเซต (Combined Setter Attacker) เป็นผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับตัวเซตในขณะที่ตัวเซตอยู่แดนหลังและสามารถตบบอลได้ในขณะที่อยู่แดนหน้า
• ผู้เล่นตัวรับอิสระ (Liberow Players) เป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการรับที่ดีโดยเฉพาะการรับเสิร์ฟและรับตบ

การหมุนตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนเสิร์ฟ
ในขณะแข่งขัน การเล่นทีมๆ ที่ได้รับลูกเสิร์ฟชนะการเล่นหรือฝ่ายเสิร์ฟทำเสียฝ่ายรับจะได้สิทธิ์การเสิร์ฟ ผู้เล่นฝ่ายที่ได้เสิร์ฟจะต้องหมุนไปตามเข็มนาฬิกาก่อน 1 ตำแหน่ง แล้วจึงออกไปเสิร์ฟ ยกเว้นการเสิร์ฟเริ่มเล่นทุกเซต ผู้เล่นตำแหน่งที่ 1 สามารถทำการเสิร์ฟได้เลยไม่ต้องหมุนส่วนฝ่ายตรงข้ามเมื่อได้สิทธิ์การเสิร์ฟ จะต้องหมุนก่อน 1 ตำแหน่ง จึงจะเสิร์ฟได้ ดังนั้น การหมุนตำแหน่งแต่ละครั้ง จะกระทำได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนเสิร์ฟ ซึ่งลำดับการหมุนตำแหน่งนี้ต้องคงอยู่ตลอดการแข่งขันในเซตนั้นๆ และก่อนจะเริ่มเซตใหม่ ลำดับการหมุนตำแหน่งของผู้เล่นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งในใบบันทึกตำแหน่งการแข่งขันให้ถูกต้อง