น้ำแข็งแห้งแช่อาหาร

น้ำแข็งแห้งบันเทิง
น้ำแข็งแห้งเครื่องจักร