บอลเร็ว/บอลสั้น วิธีเซ็ต และการตบบอลเร็ว บอลสั้น

Last Updated on 25 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

บอลเร็ว (Quick Spike) หมายถึง การรุกอย่างกะทันหันหรือแบบรวดเร็วที่ประกอบด้วยการเซตบอลเร็ว (Quick Setting) การตบบอลเร็ว หรือ การหยอดบอลเร็ว (Fast Spiking) ทั้งระยะใกล้ และห่างจากตัวเซต

รูปแบบบอลเร็ว/บอลสั้น
1. บอลเร็ว เอ. คือ การเซตบอลเร็วให้ตัวตบทำการตบในระยะใกล้ตัวเซตและอยู่หน้าของตัวเซต
2. บอลเร็ว บี.คือการเซตบอลเร็วให้ตัวตบทำการตบในระยะห่างจากตัวเซตออกไปเล็กน้อย คือห่างจากตัวเซตมากกว่าบอล เอ. และการเซตบอลเร็ว บี. จะสูงกว่าบอลเร็ว เอ. เล็กน้อยด้วย โดยอยู่หน้าตัวเซตเช่นกัน
3. บอลเร็ว ซี. เป็นการเซตแบบเดียวกับบอลเร็ว เอ. แต่อยู่ด้านหลังของตัวเซต
4. บอลเร็ว ดี. เป็นการเซตแบบเดียวกับบอลเร็ว บี. แต่อยู่ด้านหลังของตัวเซตเช่นเดียวกับบอลเร็ว ซี.

แต่ทั้งนี้ บอลเร็วหรือบอลสั้นที่กล่าวข้างต้นถือเป็นพื้นฐาน ซึ่งยังมีบอลเร็ว/บอลสั้น ที่มีรูปแบบการเซต และการตบอีกหลากหลายวิธี โดยเฉพาะการใช้แบบผสมผสานของการเซต และแบบผสมผสานของการขึ้นตบลูก

ดังนั้น การเซตบอลเร็วให้ทำการรุกแบบผสม (Combinaion Attack) นั้น โดยพื้นฐานแล้ว จะประกอบด้วยการเซตไปด้านหน้า และการเซตไปหลังของตัวเซต แบ่งเป็น
1. ด้านหน้า คือ บอลเร็ว เอ. บี. หรือ เชต และขึ้นตบหัวเสาด้านหน้า
2. ด้านหลัง คือ บอลเร็ว ซี. ดี. หรือ เชต และขึ้นตบหัวเสาด้านหลัง

รูปแบบการเซตบอลเร็ว
1. การเซตบอลให้เพื่อนร่วมทีมตบบอลเร็วในระยะห่างจากตัวเซต
การเซตให้ตัวตบ ตบบอลเร็วทุกรูปแบบจะได้ผลดีและหลอกทีมตรงข้ามให้ทำการสกัดกั้น ได้ยากต้องอาศัยการส่งบอลแรกที่ดีคือ บอลแรกต้องส่งเข้าข้างตาข่ายให้ตัวเซตกระโดดเซต เพราะจะทำให้ผู้สกัดกั้นของ ทีมฝ่ายตรงข้ามกังวลใจว่าตัวเซตจะตบบอลเองหรือไม่

ในรูปนี้เป็นการกระโดดเซตให้ลูกพุ่งไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมตบบอลเร็ว ในระยะที่ห่างจากตัวเซต การเซตเช่นนี้จะต้องหงายข้อมือกลับเข้าหาตัวให้เต็มที่และเซตบอลด้วยการเคลื่อนไหว ข้อมือที่ดีด้วย เพื่อใช้ในการบังคับบอลให้พุ่งไปเร็ว ช้า ไกล หรือใกล้ได้ ขอให้สังเกตข้อมือของตัวเซต ขณะกระโดดขึ้นเซตบอล ในรูปนี้ให้ได้

2. การเซตบอลเร็วให้เพื่อนร่วมทีมตบในระยะใกล้กับตัวเซตอีกท่าหนึ่ง
การตบบอลเร็วที่จะหลอกล่อหรือตบจริงๆให้ได้ผลนั้น สำคัญอยู่ที่ลักษณะการกระโดดของตัวตบบอลเร็ว กล่าวคือ ตัวตบจะต้องกระโดดขึ้นก่อนที่ตัวเซตจะเซตบอลห่าง จากตัวเซตประมาณ 1เมตรลอยตัวรออยู่ในอากาศเพื่อตบบอล ที่ตัวเซตส่งมาให้การลอยตัวรออยู่กลางอากาศจะทำให้ผู้สกัดกั้น ของทีมตรงข้ามจำเป็นต้องคอยสกัดกั้นตัวตบบอลเร็วตลอดเวลา อย่างน้อย 1 คน

ตัวเซตจะส่งบอลให้ตบบอลเร็วในระยะใกล้ตัวหรือไม่ ยินยอมขึ้นอยู่กับไหวพริบของตัวเซตที่จะสังเกตการสกัดกั้นของ ทีมตรงข้ามว่าจะอ่อน ณ จุดไหน แต่ถ้าตัวตบบอลเร็วไม่ลอยตัว รออยู่ก่อนทีมตรงข้ามจะสามารถทำการสกัดกั้นได้2 หรือ3คน พร้อมๆกัน โดยดูจากบอลที่ตัวเซตส่งออกไป ไม่ต้องเสียคนที่จะ คอยคุมตัวตบบอลเร็ว

3. การเซตบอลเร็วที่อยู่ห่างจากตาข่าย
ถ้าบอลแรกลอยอยู่ห่างจาก ตาข่าย ตัวเซตต้องเคลื่อนที่ไปอยู่ใต้บอล อย่างรวดเร็วให้บอลอยู่เหนือไหล่ขวา (ถ้าทิศทางกลับกันต้องอยู่เหนือไหล่ซ้าย) หมุนตัวไปยังทิศทางที่ต้องการจะเซตบอล ไปแล้วจึงทำการเซต

4. การเซตบอลให้ผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้ายทำการตบ
ผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้ายหรือ ตำแหน่งที่ 4 ปกติแล้วจะเป็นตัวตบหลัก ของทีม และจะยืนห่างตัวเซตมากเป็นตัว ตบที่ต้องมีลำหักลำโค่น เพราะเป็นตัวตบ ที่ทำคะแนนให้กับทีม โดยมีตัวตบบอล เร็วหลอกให้แต่ต้องอาศัยการเซตบอล ที่แม่นยำจึงจะทำให้การตบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังเกตลักษณะข้อมือของตัวเซต เมื่อเซตบอลตัวเซตที่ดีข้อมือต้องยืดหยุ่นได้อย่างดียิ่ง เพราะต้องใช้ข้อมือดึงดูดบอลเร่งความเร็วของบอลและปรับทิศทางของบอลให้สัมพันธ์กับจังหวะ ของตัวตบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซตบอลให้ตัวตบที่ตำแหน่งหน้าซ้ายซึ่งอยู่ห่างจากตัวเซต

ทั้งนี้ การเตบอลโดยทั่วไปจะใช้สองมือ แต่หากกะทันหันหรือมีจังหวะผิดพลาด ตัวเตสามารถเลือกใช้วิธีการกระโดดเซตด้วยมือเพียงข้างเดียวก็ได้ เพราะเมื่อลูกบอลที่ถูกส่งมาในระดับสูงใกล้ตาข่ายจนทำการเซตสองมือไม่ได้ ตัวเซตต้องพยายามเซตด้วยมือเพียงข้างเดียว โดยหน้าฝ่ามือมาทางแดนของตัวเอง แล้วเซตบอลด้วยการดีดนิ้ว อย่างเดียว การเซตบอลด้วยมือเดียวถือว่าเป็นทักษะชั้นสูงสุด ของตัวเซต

การเซตบอลเร็ว A-D
การเซตบอลเร็ว A
การเซตบอลเร็ว A จะใช้ความสัมพันธ์ของความเร็วในการตบในระยะใกล้ตัวกับตัวเซต โดยให้ตัวตบจะกระโดดออกห่างจากตัวเซตเล็กน้อย ลอยตัวขึ้นในขณะที่ตัวเซตกำลังจะเซตบอลและจะตบบอล ที่พุ่งมาอย่างรวดเร็วขณะที่บอลยังลอยตัวไม่สูง

การตบบอลเร็วเช่นนี้ ทั้งตัวเซตและตัวตบต้องมี ความสัมพันธ์ในเรื่องของจังหวะ การเซต การกระโดด และ การตบอย่างดียิ่งทั้งนี้ การเซต และการตบแบบบอลเร็ว A จะเป็นพื้นฐานของบอลเร็วแบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

การเซตบอลเร็ว B
การเซตบอลเร็วแบบนี้ ตัวเซตจะเคลื่อนที่ไปอยู่ใต้บอล รอตัวที่ตบเพื่อให้จังหวะในการเซตบอล สัมพันธ์กับตัวตบ แล้วจึงเซตบอลอย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่สูงนัก ส่วนตัวตบต้องกระโดดขึ้นลอยตัวให้สัมพันธ์กับระยะการตบในขณะที่ตัวเซตทำการเซตบอล ซึ่งจะเป็นการกระโดดช้ากว่าการตบบอลเร็ว A ที่ตัวตบต้องลอยตัวขึ้นก่อนตัวเซตทำการเซตบอล ซึ่งตัวตบจะกระโดดขึ้นไปแล้วอาจตบด้วยการตบแรงทันที หรือ ใช้วิธีหยอดด้วยปลายนิ้ว

การเซตบอลเร็ว C
ยุทธวิธีการรุกแบบนี้ ตัวตบจะกระโดดจากด้านหลังของตัวเซต พร้อมกับที่ตัวเซตจะเซตบอลให้การตบบอลเร็ว C นี้ ตัวตบต้องกระโดดก่อนที่ตัวเซตจะเซตบอล

การเซตบอลเร็ว D
การเซตรูปนี้สามารถทำการรุกได้ทั้งการตบบอล C และ D ผสมกันไป ผู้สกัดกั้นของทีมตรงข้ามในตำแหน่งกลางหน้า จะทำการสกัดกั้นได้ยาก

ในรูปจะเห็นว่า ผู้สกัดกั้นตำแหน่งกลางหน้าคาดว่า ทีมตรงข้ามจะรุกโดยการตบบอลเร็ว C จึงพร้อมจะกระโดดขึ้น สกัดกั้นแต่ทีมตรงข้ามตบบอลเร็ว C จึงพร้อมจะกระโดดขึ้น สกัดกั้น แต่ทีมตรงข้ามกับตบบอลเร็ว D โดยมีผู้เล่น หมายเลข 8 กระโดดหลอกเหมือนกับจะตบด้วยบอลเร็ว C

วิธีการตบลูกเร็ว (Quick Spike)
การตบลูกเร็ว (Quick Spike) เป็นกลยุทธ์ของการรุกที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยเหตุผลเป็นการรุกที่เร็วฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตั้งรับหรือสกัดกั้นได้ทัน เหมาะสำหรับทีมที่มีผู้เล่นมีความคล่องตัวสูง สามารถสร้างเกมรุกได้ทันทีเมื่อรับบอลแรกส่งให้ตัวเซต เซตลูกให้ผู้ตบๆ ลูกเร็วเกมรุกจะเร็วมาก ทำให้ทีมฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถป้องกันหรือโต้ตอบด้วยการรุกที่มีประสิทธิภาพได้มีดังนี้
1. ตัวเซตปรับจังหวะเพื่อการเซต โดยปรับเปลี่ยนท่าทางของตัวเซตของตัวตบจะต้องเข้าหาอย่างรวดเร็ว
จับจังหวะเพื่อการกระโดด
2. การกระโดดขึ้นก่อนที่ตัวเซตจะถูกลูกบอลจากนั้นตัวเซตๆ ลูกไปข้างหน้าในจุดที่สัมผัส
3. ในจังหวะสูงสุดของการกระโดดให้ตบบริเวณบนสุดของลูกบอล ด้วยการเหวี่ยงแขนอย่างเร็วและหักข้อมือลง
4. การตบลูกบอล บิดตัวไปทางด้านตรงข้ามเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการตบ

การหยอดบอลเร็ว
ตัวเซตในปัจจุบันมักจะมีรูปร่างสูง เป็นผู้เล่นที่ถนัด มือซ้าย เพราะขณะที่หันหน้าเซตบอลไปให้ผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้ายตบ ตัวเซตประเภทนี้จะมีโอกาสตบบอลตามน้ำหรือหยอด ด้วยปลายนิ้วมือข้างซ้ายได้ โดยทีมตรงข้ามมักจะหลงทาง อยู่เสมอ

การหยอดบอลเร็ว เป็นการรุกของตัวเซตที่เป็นการหลอกฝ่ายต้องข้ามว่าเป็นการเชตให้มือตบ แต่กลับเป็นการหยอดอย่างรวดเร็วแทน การหยอดบอลเร็วนี้ นิยมใช้การหยอดบอลด้วยปลายนิ้ว โดยตัวเซตมักจะหยอดบอลเบาๆ ลงในแดนของทีมตรงข้ามด้วยการเซตบอลยุทธวิธีแบบนี้ได้ผลดี และเป็นการหลอกทีมตรงข้าม ซึ่งคิดว่าตัวเซตจะเซตบอลให้ตัวตบ

ขอบคุณภาพจาก
https://mgronline.com/
http://oknation.nationtv.tv/