โครงสร้างโมเลกุลบิวทานอล

บิวทานอล
โครงสร้างโมเลกุลบิวทานอล1