ฝันเห็นกบ/ฝันว่าได้จับกบ คำทำนาย และเลขเด็ด

Last Updated on 28 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ฝันเห็นกบ หรือ ฝันว่าได้จับกบ ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใด ต่อไปนี้
– ฝันเห็นกบในริมหนองน้ำหรือที่ชื้นแฉะ
– ฝันเห็นในบ้านตัวเอง
– ฝันเห็นกบในกระชัง ในบ่อเลี้ยง
– ฝันเห็นกบ ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ จำนวนมาก หรือ น้อย
– ฝันว่าได้จับกบในบ่อหรือสระเก็บน้ำ
– ฝันว่าได้จับกบตามริมน้ำหรือบ่อเก็บน้ำ
– ฝันว่าได้จับกบตามทุ่งนา
– ฝันว่าได้จับกบ ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ จับได้มาก หรือ ได้น้อย

ความหมายนิมิต :
การฝันเห็นกบ หรือ ฝันว่าได้จับกบนั้น โบราณท่านว่าเป็นเรื่องมงคลอย่างเดียว เพราะกบถือเป็นอาหาร แสดงถึงการมีอยู่มีกิน การฝันเห็นกบนั้น จึงแสดงถึงการได้มาซึ่งความสุขทางอาหาร การมั่งมีทางอาหาร อาจได้มาโดยเป็นข้าวปลาอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ได้โชคลาภก้อนหนึ่งที่จะเป็นสิ่งเกื้อหนุนในเรื่องข้าวปลาอาหาร

ท่านทำนายไว้ว่า :
การฝันเห็นกบ หรือ ฝันว่าได้จับกบนั้น ท่านทำนายว่า ท่านหรือครอบคัวจะอยู่เย็นเป็นสุก พรั่งพร้อมด้วยข้าวปลาอาหาร จะได้โชคลาภ หรือ ลาภลอยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การงานหน้าที่ การเลื่อนตำแหน่งงาน การมีชื่อเสียงในหน้าที่การงาน รวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงทาย

เลขเสี่ยงทาย :
นิมิตในลักษณะนี้ ถือเป็นนิมิตที่ดี เป็นนิมิตรที่แสดงถึงโชคลาภ

เลขเด็ด : 11 19 14 97 59

หมายเหตุ : เลขเสี่ยงโชคที่เสี่ยงถูก อาจเป็นเลขอื่น ซึ่งถือเป็นนิมิตรที่เกี่ยวข้องกับความฝันนี้เช่นกัน