ฝันเห็นกุ้ง/ฝันว่าได้จับกุ้ง คำทำนาย และเลขเสี่ยงโชค

Last Updated on 28 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้ง ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใด ต่อไปนี้
– ฝันเห็นกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นกุ้งน้ำจืด กุ้งทะเล 
– ฝันว่าได้จับกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นกุ้งน้ำจืด หรือ กุ้งทะเล
– ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยตัวเล็ก กุ้งน้ำจืดหรือ กุ้งทะเลตัวใหญ่ 
– ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้ง ไม่ว่ากุ้งที่ฝันเห็นมีจำนวนน้อย หรือ มากเพียงใด หรือ ฝันว่าได้จับมีจำนวนน้อย หรือ มากเพียงใด
– ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้ง ไม่ว่ากุ้งจะอยู่ในบ่อเลี้ยง บ่อพัก แม่น้ำ ลำคลอง หรือสถานที่ใดๆ
– ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้ง ทั้งที่เป็นกุ้งตาย หรือ มีชีวิต

ท่านทำนายไว้ว่า :
ฝันเห็นปกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้ง ฝันในลักษณะนี้ ท่านกล่าวว่า เป็นฝันมงคลอย่างเดียว กล่าวคือ กุ้ง หมายถึง มังสาหาร เป็นความอุดมสมบูรณ์ในด้านการกินการอยู่ การมีอยู่มีกินที่ดีขึ้น ทั้งที่ได้มาจากหน้าที่การงาน การทำมาค้าขาย และการเสี่ยงโชค 

ลักษณะความหนักเบาของนิมิต :
– ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้งจำนวนมาก ท่านกล่าวว่า มักเป็นลาภก้อนใหญ่ ทั้งที่ได้จากการเสี่ยงโชค การทำมาค้าขาย หรือในหน้าที่การงาน 
– ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้งตัวเดียว หรือ จำนวนน้อย  ท่านกล่าวว่า มักเป็นลาภเพียงเล็กน้อย ทั้งที่ได้จากการเสี่ยงโชค การทำมาค้าขาย หรือในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ อาจกลับกลายเป็นลาภก้อนใหญ่ตามที่กล่าวข้างต้นได้เช่นกัน

เลขเสี่ยงโชค :

ฝันเห็นกุ้ง หรือ ฝันว่าได้จับกุ้ง โบราณท่าว่า เป็นฝันที่แม่นนัก มักได้ลาภจากการเสี่ยงโชค การเสี่ยงรางวัล เลขควรเสี่ยงโชค ได้แก่

เลขเสี่ยงโชค 2 ตัว : 79-89-78-15-51-58-85-55-95-59-56-65

เลขเสี่ยงโชค 3 ตัว : 788-889-709-159-158-959-985-858-889-895

ทั้งนี้ เลขที่เสี่ยงโชคถูกรางวัล อาจเป็นเลขตัวอื่นที่ท่านหมายไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนิมิตเช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก สยามรัฐ