ฝันเห็นตนเองทะเลาะวิวาทกับคนอื่น/ฝันว่าตนเองชกต่อยกับคนอื่น คำทำนาย และเลขเสี่ยงโชค

Last Updated on 28 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ฝันเห็นตัวเองทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือ ฝันเห็นตนเองชกต่อยกับคนอื่น ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใด ต่อไปนี้
– ฝันเห็นตัวเองทะเลาะวิวาทด้วยการด่าทอ การโต้เถียงกับคนอื่น 
– ฝันเห็นตัวเองทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา คนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน หรือ ญาติมิตร
– ฝันเห็นตัวเองทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนเดียว หรือ หลายคน
– ฝันเห็นตัวเองชกต่อยกับคนอื่น ทั้งที่ใช้อาวุธ หรือ ไม่ใช้อาวุธ
– ฝันเห็นตัวเองชกต่อยกับคนอื่น ทั้งที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้รับบาดเจ็บ
– ฝันเห็นชกต่อยกับคนอื่น ทั้งที่คนเดียว หรือ หลายคน

ความหมายนิมิต
– ฝันเห็นการทะเลาะวิวาท การด่าทอ การโต้เทียง มักหมายถึง ตนเอง หรือ ครอบครัวมักเกี่ยวข้องกับการมุ่งร้าย หรือ ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน การเปลี่ยนแปลงในด้านการเงิน หรือ ธุรกิจ ในทางไม่ดี ทั้งที่เป็นภายในครอบครัวคนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน หรือ ญาติมิตร
– ฝันเห็นการชกต่อย การทำร้ายร่างกายกัน มักหมายถึง มีคนมุ่งร้ายแก่ตน หรือ ครอบครัว หรือ อาจเกิดการชกต่อย ทำร้ายร่างกายกัน

ท่านทำนายไว้ว่า :
– หากฝันเห็น โบราณท่านว่า ตนเองจะเกิดการทะเลาะวิวาท การการขัดแย้ง โต้เทียง ทั้งเกิดกับตนในครอบครัวคนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน หรือ ญาติมิตร รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน เกิดความขัดแย้งหรือขัดสนในด้านการเงิน หรือ การทำธุรกิจ 

– หากฝันเห็น โบราณท่านว่า ตนเองถูกมุ่งร้ายพยาบาทในด้านร่างกาย อาจเกิดการทะเลาะวิวาท หรือ ชกต่อยกับคนอื่น 

เลขเสี่ยงโชค :
นิมิตในลักษณะที่กล่าวมา ถือเป็นนิมิตที่ไม่ดี แต่บางนิมิต โบราณท่านว่า ฝันร้ายจะกลายเป็นดี คือ การหลุดพ้นจากเคราะห์กรรม และมีโชคลาภ

เลขเสี่ยงโชค 2 ตัว :  79 76 97 67

เลขเสี่ยงโชค 3 ตัว :  719 716 751

ทั้งนี้ เลขเสี่ยงโชคที่ถูก อาจเป็นเลขอื่นตามที่ท่านมุ่งหมายเช่นกัน