ฝันเห็นบ้านร้าง/ฝันเห็นบ้านพัง คำทำนาย และเลขเสี่ยงโชค

Last Updated on 28 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ ฝันเห็นบ้านพัง ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใด ต่อไปนี้
– ฝันเห็นบ้านร้าง บ้านเรือนเก่า บ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จที่แลดูทรุดโทรม ไม่มีคนดูแล ไม่มีผู้อาศัย หรือ มีผู้อาศัย
– ฝันเห็นบ้านร้าง ทั้งที่เป็นบ้านตัวเอง หรือ บ้านญาติ บ้านคนอื่น
– ฝันเห็นบ้านร้าง บ้านเรือนเก่า หรือ บ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ กำลังปรักหักพัง หรือ กำลังพังลงมา
– ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ บ้านตามที่กล่าวข้างต้น กำลังพังลงมา ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ หรือ เจ้าของบ้านไม่อยู่ในบ้าน
– ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ บ้านตามที่กล่าวข้างต้น พังลงมาทับคนในบ้าน หรือ เจ้าของบ้านจนให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
– ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ บ้านตามที่กล่าวข้างต้น กำลังพังลงมาทับคนในบ้าน หรือ เจ้าของบ้าน แต่คนเหล่านั้น หรือ เจ้าของบ้านวิ่งออกได้ทัน

ความหมายนิมิต
– ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ บ้านเหล่านั้น เป็นบ้านตัวเอง มักหมายถึง ตนเอง หรือ ครอบครัวมักเกี่ยวข้องการย้ายที่อยู่อาศัย หรือ มีที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่า
– ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ บ้านเหล่านั้น เป็นบ้านคนอื่น มักหมายถึง ญาติมิตร หรือ คนรู้จักมักเกี่ยวข้องการย้ายที่อยู่อาศัย หรือ มีที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่า
– ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ บ้านเหล่านั้น กำลังปรักหักพัง หากเป็นบ้านตัวเอง มักหมายถึง ตนเอง หรือ ครอบครัวมักเกี่ยวข้องกับเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจภายในครอบครัว อาทิ เรื่อง เทาะเลาะวิวาท หรือ เรื่องคดีความ
– ฝันเห็นบ้านร้าง หรือ บ้านเหล่านั้น กำลังปรักหักพัง หากเป็นบ้านคนอื่น มักหมายถึง ญาติมิตร หรือ คนรู้จักมักเกี่ยวข้องกับเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจภายในครอบครัว อาทิ เรื่อง เทาะเลาะวิวาท หรือ เรื่องคดีความ

ท่านทำนายไว้ว่า :
1. ด้านมงคล
หากฝันเห็นเป็นบ้านตัวเอง หรือ บ้านคนอื่น โบราณท่านว่า ตนเอง หรือ ครอบครัว หรือ ญาติ หรือ คนรู้จัก มักเกี่ยวข้องการย้ายที่อยู่อาศัยที่ดีกว่า มีการงานที่ดีกว่า หรือ มีอาชีพที่ดีกว่า อันเกิดจากการทำหน้าที่การงาน หรือ การทำมาค้าขาย หรือ โชคลาภที่จะมาในอนาคต

2. ด้านอัปมงคล
หากฝันเห็นเป็นบ้านตัวเอง หรือ บ้านคนอื่น ที่กำลังปรักหักพัง โบราณท่านว่า ตนเอง หรือ ครอบครัว หรือ ญาติ หรือ คนรู้จัก มักเกี่ยวข้องการย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ เรื่องทะเลาะวิวาท เรื่องคดีความ ทั้งเรื่องตน ญาติมิตร และคนรู้จัก ซึ่งเป็นผลมาจากหน้าที่งาน อาชีพ และการทำมาค้าขาย 

เลขเสี่ยงโชค :
นิมิตในลักษณะที่กล่าวมา เป็นนิมิตทั้งที่ดี หรือ ไม่ดีก็ได้ หากต้องการเสี่ยงโชค มีเลขเสี่ยงโชค คือ บ้านเลขที่ของบ้านที่ฝันเห็น ทั้งบ้านเลขที่บ้านตัวเอง หรือ คนอื่น 

ทั้งนี้ เลขที่เสี่ยงโชคถูก อาจเป็นเลขอื่นตามท่านต้องการเสี่ยงโชคเช่นกัน