ฝันเห็นปลาย่าง ความหมายนิมิต และเลขเสี่ยงโชค

ฝันเห็นปลาย่าง หรือ ปลาย่างไฟ

ฝันเห็นปลาย่าง หรือ ปลาย่างไฟ ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใด ต่อไปนี้
– ปลาย่าง หรือ ปลาย่างไฟทุกชนิด
– ปลาย่าง หรือ ปลาย่างไฟจะตัวเดียวหรือหลายตัว
– ปลาย่าง หรือ ปลาย่างไฟจะกี่ตัวที่สุกหอม
– ปลาย่าง หรือ ปลาย่างไฟที่ย่างด้วยตนเองหรือเห็นผู้อื่นย่าง

ท่านทำนายไว้ว่า :
โดยทั่วไปการฝันเห็นปลาย่าง หรือ ปลาย่างไฟถือเป็นนิมิตทางด้านมงคลเป็นหลัก โดยท่านทายว่า จะหายจากทุกข์ภัยได้เจ็บ จะหายจากภัยอันตรายทั้งหลาย รวมถึงมีลาภลอย ลาภยศก้อนใหญ่ หรือ ก้อนเล็กในอนาคตภาคหน้า

เลขเสี่ยงทาย :
นิมิตในลักษณะนี้ ถือเป็นนิมิตที่ดี โดยมีเลขเสี่ยงทายได้แก่ 85 58 850 580

ทั้งนี้ ตัวเลขเสี่ยงทายอาจไม่ตรงกับลักษณะการฝัน กล่าวคือ เมื่อฝันดี ฝันมีโชคลาภ หากยึดเลขเสี่ยงทายอื่นที่ตนต้องการก็อาจนำโชคลาภมาให้เช่นกัน