ฝันเห็นหอย ฝันว่าได้จับหอย คำทำนาย และเลขเด็ด

Last Updated on 28 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ฝันเห็นหอย หรือ ฝันว่าได้จับหอย ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใด ต่อไปนี้
– ฝันเห็นหอย ไม่ว่าจะเป็นหอยน้ำจืด หรือ หอยทะเล
– ฝันเห็นหอย ไม่ว่าจะเป็นหอยชนิดใดๆ
– ฝันเห็นหอย ไม่ว่าจะอยู่ตามตามทุ่งนา ห้วยหนองคลองบึง โคลนตม ป่ายชายเลน ชายหาด
– ฝันเห็นหอยชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหอยตัวเดียว หอยหลายตัวอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หอยขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
– ฝันว่าได้จับหอยตัวเดียวหรือจำนวนมาก

ท่านทำนายไว้ว่า :
ฝันเห็นหอย หรือ ฝันว่าได้จับหอย ท่านกล่าวว่า เป็นฝันอันมงคล กล่าวคือ หอย หมายถึง การอุดมด้วยอาหาร การมีอยู่มีกินที่ดีขึ้น อันได้มาจากการทำมาค้าขาย การลงทุน การทำหน้าที่ในหน้าที่การงาน รวมถึงการเสี่ยงโชคต่างๆ ทั้งนี้ การฝันในลักษณะนี้ ท่านกล่าวว่า ท่านมักจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค การทำมาค้าขาย และในหน้าที่การงานเป็นแม่นนัก

ลักษณะความหนักเบาของนิมิต :
– เห็นหอย หรือ จับหอยได้จำนวนมากจนเต็มถัง เต็มถุง ท่านกล่าวว่า มักเป็นลาภก้อนใหญ่ ที่ได้จากการเสี่ยงโชค หรือได้จากการทำมาค้าขาย การลงทุน หรือ การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น
– เห็นหอย หรือ จับหอยได้ตัวเดียว หรือได้จำนวนน้อย ท่านกล่าวว่า มักเป็นลาภเพียงเล็กน้อย ที่ได้จากการเสี่ยงโชค หรือได้จากการทำมาค้าขาย การลงทุน หรือ การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ทั้งนี้ อาจกลับกลายเป็นลาภก้อนใหญ่ได้เช่นกัน

เลขเสี่ยงโชค :

ฝันเห็นหอย หรือ ฝันว่าได้จับหอย โบราณท่าว่า เป็นฝันที่แม่นนักในด้านการเสี่ยงโชค เลขเสี่ยงโชค ได้แก่

65-56-59-95-58-85-15-51