ฝันว่าไฟไหม้นาข้าว หรือ ฝันเห็นไฟไหม้นาข้าว ความหมายนิมิต และคำทำนาย

Last Updated on 28 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ฝันว่าไฟไหม้นาข้าว หรือ ฝันเห็นไฟไหม้นาข้าว ไม่ว่าจะเกิดในลักษณะใด ต่อไปนี้
– ไฟไหม้นาข้าว ไม่ว่าจะเป็นไหม้น้อย ไหม้มาก หรือ ไม่บางส่วน
– ไฟไหม้นาข้าวที่กำลังเขียว หรือ ตั้งกอ
– ไฟไหม้นาข้าวที่ออกรวงเหลืองพร้อมเก็บเกี่ยว
– ไฟไหม้นาข้าวที่ไหม้แล้วดับเอง
– ไฟไหม้นาข้าวที่ดับลง เพราะตนเองหรือมีคนช่วยดับ

ท่านทำนายไว้ว่า :
การฝันว่าไฟไหม้นาข้าว หรือ ฝันเห็นไฟไหม้นาข้าว เป็นฝันหรือนิมิตอัปมงคล กล่าวคือ เป็นฝันหรือนิมิตที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย การเสื่อมถอย การเสื่อมโทรม การสูญหาย ความติดขัด ความยากลำบาก ความอดยาก เป็นต้น ทั้งนี้ ฝันหรือนิมิตในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เงินทอง หรือ ความมีอยู่มีกินเป็นหลัก

ลักษณะความหนักเบาของนิมิต :
นาข้าว ในนิมิตหมายถึง แหล่งทรัพย์สิน เงินทอง แหล่งข้าวปลาอาหาร หรือ ความอยู่ดีกินดี
– การไหม้นาข้าวที่ยังเขียวหรือตั้งกอ หมายถึง ความสูญเสีย ความเสื่อมถอย ความติดขัดที่เกิดเป็นอุปสรรคในตั้งแต่เริ่มต้นของงาน ของช่วงชีวิต หรือ ในด้านอื่นๆในลักษณะนี้
– การไหม้นาข้าวที่ออกรวงเหลืองพร้อมเก็บเกี่ยว หมายถึง ความสูญเสีย ความเสื่อมถอย ความติดขัดที่เกิดเป็นอุปสรรคในช่วงปลายของงานที่กำลังพร้อมจะให้ผลตอบแทน หรือ ในด้านอื่นๆในลักษณะนี้
– การไหม้นาข้าวเพียงบางส่วนแล้วดับลงเอง หมายถึง การเกิดความสูญเสีย เกิดความเสื่อมถอย เกิดความติดขัดที่เป็นอุปสรรคในบางส่วน หรือ เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งวิบากกรรมนั้นจะหายไปเอง
– การไหม้นาข้าวเพียงบางส่วนที่ดับลง เพราะตนหรือมีคนอื่นช่วยดับไฟ หมายถึง การเกิดความสูญเสีย เกิดความเสื่อมถอย เกิดความติดขัดที่เป็นอุปสรรคในบางส่วน หรือ เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งวิบากกรรมนั้นจะไม่หายไปเอง แต่ตนเองผู้ฝันจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ไฟนั้นดับลง อาทิ อุปสรรคในด้านการเงิน ผู้ฝันเองจะต้องหารายได้อย่างอื่นเสริม เป็นต้น
– การไหม้นาข้าววอดวายมาก และไหม้ในเวลานาน โดยดับลงเอง หมายถึง การเกิดความสูญเสีย เกิดความเสื่อมถอย เกิดความติดขัดที่เป็นอุปสรรคในการงานทั้งหมด และวิบากกรรมนั้นจะใช้เวลาเกิดขึ้นนาน และจะหมดไปเอง
– การไหม้นาข้าววอดวายมาก และไหม้ในเวลานาน โดยดับลง เพราะตนหรือมีคนอื่นช่วยดับไฟ หมายถึง การเกิดความสูญเสีย เกิดความเสื่อมถอย เกิดความติดขัดที่เป็นอุปสรรคในการงานทั้งหมด และวิบากกรรมนั้นจะใช้เวลาเกิดขึ้นนาน แต่จะไม่หมดหรือหายไปเอง หากผู้ฝันไม่พยายามที่จะหาทางอื่นในการบรรเทาอุปสรรคนั้น

การแก้เคล็ด หรือ ลดวิบากกรรมจากความฝัน
โบราณว่า นิมิตที่เกิดขึ้นเป็นไฟ หรือ ไฟไหม้ และสิ่งที่ดับไฟได้ คือ น้ำ โดยน้ำในที่นี้หมายถึง การทำบุญทำทาน หรือ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร ร่วมด้วยกับการกรวดน้ำ หรือ หยาดน้ำ โดยน้ำที่หยาดลงไปจะไหลนำพาส่วนบุญกุศลนั้นไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย แต่นิมิตวิบากกรรมนั้น อาจไม่บรรเทา หรือ อาจเพียงบรรเทาได้บางส่วนเท่านั้น

เลขเสี่ยงทาย :
นิมิตในลักษณะนี้ ถือเป็นลางไม่ดี ไม่ควรเสี่ยงโชค เสี่ยงทายด้วยเลขใดๆทั้งสิ้น