ยาล้างแผลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์1
1