ว่านนกคุ่มปลายใบแหลม

ดอกว่านนกคุ้ม
ว่านนกคุ่มปลายใบมน