ดอกสาวน้อยประแป้ง

ใบสาวน้อยประแป้ง
สาวน้อยประแป้งในห้อง