NASA ส่องภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนที่ใช้ยานฉางเอ๋อ 4 (Chang’e 4) และรถหุ่นยนต์ “ยวี่ทู่ 2 (Yutu-2)”

Last Updated on 7 พฤศจิกายน 2022 by siamroommate

ภารกิจส่งยานอาวกาศเพื่อสำรวจดวงจันทร์ของจีนในชื่อ ฉางเอ๋อ 4 (Chang’e 4) ได้เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 และสามารถส่งยานลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จในวันที่ 3 มกราคม 2562 บริเวณด้านไกลของดวงจันทร์ (ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับโลก)

โดยตัวยานจะบรรทุกรถหุ่นยนต์สำรวจขนาดเล็กที่ชื่อ ยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) เพื่อทำหน้าที่วิ่งสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ในแนวลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ที่สำรวจลึกลงไปได้กว่า 40 เมตร เหนือพื้นผิว โดยยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) ได้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ นาซ่าได้จับตาดูความเคลื่อนไหวในระหว่างปฏิบัติภารกิจของยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) โดยโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนได้ระบุว่า ยานฉางเอ๋อ 4 (Chang’e 4) ได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นในวันที่ 22 ธันวาคม ส่วนยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) ได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นในวันที่ 25 ซึ่งสามารถวิ่งสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ได้ระยะทางถึง 1,970 ฟุต (600.55 เมตร) ดังภาพด้านล่าง ที่ยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) ปฏิบัติภารกิจอยู่บนพื้นปล่องภูเขาไฟ Von Kármán

ภาพขวา ยาน Chang’e 4 lander , ภาพซ้าย ยวี่ทู่ 2 (Yutu-2)
ภาพจาก : NASA, GSFC, Arizona State University

ภาพปล่องภูเขาไฟ Von Kármán ที่ถ่ายโดยยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) ในเดือนพฤศจิกายน 2020
ภาพจาก : CNSA, CLEP

ทั้งนี้ Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) ที่สหรัฐอเมริกาได้รวบรวมภาพการปฏิบัติภารกิจของยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) ตามด้านล่าง

ภาพแสดงการปฏิบัติภารกิจของฉางเอ๋อ 4 และ ยวี่ทู่ 2 (Yutu-2) บนดวงจันทร์
เครดิตรูปภาพ: NASA / GSFC / Arizona State University)

ขอบคุณข้อมูลจาก www.space.com