สับเปลือกต้นสาคู

ของหวานจากสาคู
แป้งสาคูแบบละเอียด