แป้งสาคูแบบละเอียด

สับเปลือกต้นสาคู
แป้งสาคูชนิดเม็ด