ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์1

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ยาล้างแผลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์